Commando korps Schinnen

Hoofdpagina

Per 01 januari heeft eenheid Schinnen een oude/nieuwe kazernechef.
Hieronder een nieuw verslag/interview van de nieuwe kazernechef Jos Dijk.
Jos welkom terug de bij eenheid Schinnen.


Om maar een beetje in het zelfde ritme te blijven hebben we Jos ongeveer dezelfde vragen gesteld, zie het verslag hieronder.

Wat is je naam?
Mijn naam is Jos Dijk, ik ben 50 jaar en woonachtig in Buchten. Ik ben 25 jaar getrouwd met Hannie en heb 2 zonen. Joost van 19 jaar en Geert van 16 jaar.

Wat is je functie?
Ik ben sinds 1 januari 2014 aangesteld als kazernechef van de posten Schinnen en Geleen.

Hoe ben je bij de brandweer verzeild geraakt?
1 januari 1990 heb ik me aangemeld bij de vrijwillige brandweer van de toenmalige gemeente Born.
In 2005 heb ik mijn baan als teamleider bij een zorgverzekeraar opgezegd om van mijn hobby mijn beroep te maken.
Een keuze waarvan ik tot op heden geen spijt heb gehad. Wat is immers leuker dan de hele dag met je hobby bezig zijn.

In welke functie ben je ooit begonnen?
Ik ben in 1990 als aspirant begonnen en sinds 2005 beroepsmatig bij de brandweer.
Sinds 2005 heb ik verschillende functies uitgevoerd binnen zowel Repressie alsook Risicobeheersing Het laatste jaar heb ik als waarnemend teamleider Risicobeheersing in het district Parkstad gewerkt.
.

Heb je een eventueel specialisme en of nevenactiviteiten binnen je functie?
Ik heb vorig jaar met succes de leergang OVD afgerond en ben nu aangesteld als stand-by OVD.
Dit betekent dat ik nog niet meedraai in het OVD piket maar wel deelneem aan (H)OVD trainingen om mijn geoefendheid op peil te houden.
Verder ben ik als instructeur ook nog af en toe werkzaam binnen de organisatie bij met name de opleiding voor de regionale meetploegen.
..

Wat zijn je werkzaamheden binnen deze?
Ik geef trainingen op het gebied van binnenbrandbestrijding en mag mee denken over doorontwikkeling van binnenbrandbestrijding.

Wat zijn je werkzaamheden binnen de afdeling Repressie?
Ik ben vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de aansturing van de kazernes Schinnen en Geleen en doe daarnaast projectmatige werkzaamheden.
Een belangrijk deel van mijn functie is om verbinding te zoeken met de gemeenten.
Dit doe ik onder andere vanuit het project Risicoprofiel Samen op weg waarbij we met gemeenten zoeken naar het effici‘nt inzetten van mensen en middelen op basis van de aanwezige risicoÕs.
Vanuit mijn vorige functie binnen Risicobeheersing ben ik ook nog betrokken bij het project digitalisering van de werkprocessen binnen Risicobeheersing.
.

Stelling: De afdeling Risicobeheersing. doet zijn werk zo goed waardoor er steeds minder branden zijn

De afgelopen decennia is enorm ge•nvesteerd in de brandweer in mensen, opleiding en materieel.
De kosten zijn hierdoor onevenredig gestegen.
Met behulp van de strategische reis worden veranderingen doorgevoerd die moeten bijdragen aan een veiligere samenleving door meer aan de voorkant te gaan zitten.
Er wordt meer gestuurd op basis van de risicoÕs in het verzorgingsgebied en gekeken welke maatregelen het beste kunnen worden toegepast om deze risicoÕs te beperken.
Er wordt ook meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven.
Dit gebeurt onder meer door het programma brandveilig leven waarbij ook Repressie steeds meer aan de voorkant ingezet gaat worden.
.

Wat zijn je ambities voor de toekomst?
Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe klus. Vanuit mijn rol als Kazernechef wil ik graag samen met de vrijwilligers op zoek naar het behouden van de vrijwilligheid binnen onze organisatie..

Noem eens een hoogtepunt uit je brandweercarri‘re...
Mijn persoonlijk hoogtepunt is momenteel de afronding van de leergang Officier van Dienst eind 2013.
Naast een drukke baan en toch ook een privŽ leven heb ik hiervoor veel offers moeten brengen.
Het is dan fijn om deze periode af te kunnen sluiten met een diploma.
.

Wat is je altijd bij gebleven?
Ik kan hier vele leuke en minder leuke gebeurtenissen neerschrijven.
In de afgelopen jaren heb ik repressief natuurlijk een en ander meegemaakt.
Wat me het meeste bij gebleven is was mijn eerste dodelijke slachtoffer.
Het betrof een schipper die verdronken was in de sluis in Born.
Maar ook de dankbaarheid van slachtoffers die na afloop je bedanken voor de hulp.

Waar ben je trots op?
Dat ik van mijn hobby mijn beroep heb mogen maken en dat mijn gezin achter mij staat.!.

Geeft het brandweerwerk jou een bepaalde voldoening?
Ik haal mijn voldoening uit het feit dat ik deel mag uitmaken van deze brandweerorganisatie.
Het samen een klus klaren, een probleem oplossen en anderen helpen is toch het mooiste wat er is.
.

Hoe zie jij de brandweer over tien jaar?
De komende jaren zal Risicobeheersing en Repressie meer en meer gaan samenwerken.
In onze organisatie zie je dit al terug binnen de sector Basiszorg en in de integrale rol van de kazernechef.
In de toekomst zie ik vrijwilligers die alleen maar uitrukken maar ik zie ook vrijwilligers die daarnaast andere taken gaan uitvoeren.
Ik zie ook mogelijkheden voor vrijwilligers die niet meer kunnen uitrukken vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd maar met hun ervaring een grote meerwaarde kunnen hebben voor bijvoorbeeld het programma brandveilig leven.
.

De rest van je loopbaan blijf je brandweerman?
Ik kan me geen leven voorstellen zonder de brandweer.
Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en wie kan dat zeggen.
.

Zijn er nog zaken die je kwijt wilt aan onze bezoekers?
In 2008 mocht ik ook al leidinggeven aan de post Schinnen.
In 2009 ging de lokale brandweer Schinnen op in de Brandweer Zuid-Limburg.
Als gevolg van de regionalisatie wijzigde ik na slechts 1 jaar noodgedwongen van functie en werkplek en moest ik afscheid nemen van de post Schinnen..
In de afgelopen jaren heeft Schinnen regelmatig een andere kazernechef gehad. Dit lag vooral niet aan de post maar uitsluitend aan de veranderingen in de organisatie.
Na 5 jaar ben ik weer terug in Schinnen in de functie van Kazernechef.
Het voelt voor mij als een warm bad en ik hoop dat ik de komende jaren in deze functie aan Schinnen maar ook aan de post Geleen verbonden mag blijven..
.


Jos namens brandweer Sjènne wensen wij je veel succes en plezier bij post Schinnen en post Geleen.