jeugdbrandweer

Jeugdbrandweer Zuid-Limburg

Wat doet de jeugdbrandweer nu allemaal?

 

Bij de jeugdbrandweer krijg je 1 keer in de 2 weken op zondag ochtend van 09:00-11:00u. zowel theorie les als praktijklessen aangeboden.

Hier krijg je geleerd wat brand is, hoe brand ontstaat maar ook hoe je een brand moet blussen.

Je leert hoe het (afleg) systeem werkt, waarmee de brandweer het water vanuit de brandkraan naar het vuur brengt.

Ook wordt er aandacht besteedt aan het verkennen/ doorzoeken van donkere ruimen, waar je een brandhaard en/of een slachtoffer moet zoeken.

Al deze zaken heb je nodig om als team deel te nemen aan de landelijke wedstrijden, daar wordt gekeken wie het beste en zo snel mogelijk de inzet afhandelt.

 

Naast alles te leren over brand, nemen we ook een kijkje in de keuken van THV (technische hulpverlening) en IBGS( Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).

Hier kijken we naar de soorten redgereedschap en mag er onder begeleiding eens in een auto geknipt worden om te ervaren wat de krachten zijn van dit gereedschap en hoe zwaar dit gereedschap is om mee te werken.

Binnen het IBGS leer je wat het gevaar is van gevaarlijke stoffen, maar wat je ook moet doen als je op straat iets ziet gebeuren met gevaarlijke stoffen.

De jeugdleden mogen ook onderbegeleiding het chemiepak aantrekken om te ervaren hoe lastig het is om te communiceren en te werken in deze pakken.

 

De jeugdleden krijgen ook levensreddendehandelen lessen van erkende instructeurs om te leren wat je moet doen als iemand een ongeval heeft gehad.

Ook krijgen de jeugdleden een reanimatie diploma na het goed doorlopen van de lessen, waarmee ze een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

 

Zoals hierboven beschreven kunnen de jeugdleden veel verwachten om te gaan leren.

Maar hiervoor moeten zij zelf natuurlijk ook iets doen.

Wij verwachten dat de jeugdleden gedreven zijn, tijd nemen om de theorie te leren en om met veel zin deel te nemen aan de oefeningen.

 

Historie jeugdbrandweer Zuid-Limburg


in 2003 is er binnen de brandweer in Schinnen een jeugdkorps opgericht, hier zaten destijds kinderen van brandweerlieden.

Na korte tijd is deze groep uitgegroeid en kwamen er ook jeugdleden bij waarvan de ouders niet bij de brandweer zaten.

Het was toen een verplichte eis om binnen de gemeente Schinnen te wonen.In 2009 heeft er een herindeling plaatsgevonden binnen de brandweer in Zuid-Limburg, er is toen 1 brandweer korps gevormd genaamd Brandweer Zuid-Limburg met meerdere korpsen zoals deze voorheen ook bestonden.

De jeugdbrandweer is toen ook opgenomen binnen de Brandweer Zuid Limburg, en is toen verder gegaan onder de naar Jeugdbrandweer Zuid-Limburg eenheid Schinnen.

Vanaf dat moment zijn er ook jeugdleden vanuit heel zuid-limburg bij de jeugdbrandweer gekomen.


Afdeling vaals:

In Vaals is ook al lange tijd een jeugdbrandweer actief, hierbij is altijd de insteek geweest om hun eigen brandweer korps aan te sterken.

Jeugdleden worden daar ook aangenomen om door te stromen naar de vrijwillige brandweer.Binnen de jeugdbrandweer in Schinnen zijn er in de 15 jaar dat de jeugdbrandweer bestaat 17 jeugdleden door gestroomd naar vrijwillige korpsen binnen Zuid-Limburg en naar de bedrijfsbrandweer van Sitech(Chemelot).

Ook is er een jeugdlid door studie verhuist naar australiƫ en is daar bij de bosbrandweer gegaan.Doel van de jeugdbrandweer


De jeugdbrandweer heeft de volgende doelen:


- Kweekvijver voor nieuwe brandweer mensen


We leiden jeugdleden op om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, maar ook om jeugdleden te behouden om als vrijwilliger al dan niet beroepsmatig bij de brandweer te houden.

Daarnaast leren de jeugdleden wat de risico's zijn van o.a. brand en kunnen zij deze ook signaleren en hierna handelen in het dagelijks leven.


- Maatschappelijke bijdrage door o.a. reanimatie lessen te verzorgen.


De jeugdleden krijgen reanimatie lessen en levensreddendhandelen lessen aangeboden.

Hiermee zorgen we ervoor dat er binnen de maatschappij steeds nieuwe mensen komen die andere mensen in nood kunnen helpen.De insteek is ook dat de jeugdleden van hun tijd bij de jeugdbrandweer, voldoende kennis meenemen inhuur verdere leven waardoor zij een steentje kunnen bijdrage om een veilige omgeving te creƫren.